| LinkedIn

Transportsector betaalt de rekening in Calais

21 oktober 2015

Vandaag is het treinverkeer door de kanaaltunnel voor de derde opeenvolgende dag ontregeld. Belangrijkste oorzaak ligt opnieuw in de bestormingen van de tunnel door migranten.

Enorme vertragingen

Als gevolg van de bestormingen door migranten, ontstaan er op de belangrijke transportroute tussen Calais en Folkestone behoorlijke vertragingen. Deze lopen op tot zo’n 2 uur voor de check-in. De transittijd bedraagt inmiddels een paar uur. TLN adviseert inmiddels om transporten naar Groot Brittannië om te boeken via andere havens.

Financiële schade

Naast ongemak, wordt er ook financiële schade geleden. TLN pleitte eerder al voor een effectievere aanpak van de problematiek en doet dat nu weer. De transportsector wordt al lange tijd geraakt door de situatie die in Calais is ontstaan. Niet alleen Van Duijn Transport, maar ook andere transporteurs lijden tienduizenden euro’s schade. Die schade reikt echter verder dan de vertragingen die worden opgelopen. Ook wordt er door illegale migranten regelmatig schade aan materieel en de lading veroorzaakt.

TLN-voorzitter Arhur van Dijk: “Transportbedrijven betalen nu de rekening voor een falend Europees vluchtelingenbeleid. Dat moet nu echt afgelopen zijn”. Om die woorden kracht bij te zetten, presenteerde TLN recentelijk ook een tienpuntenplan om de ontwikkelingen in Calais aan te pakken. Een betere beveiliging, extra rijstroken, extra hekken en een vlottere doorloop voor vrachtverkeer belangrijke maatregelen om

Bekijk voor het laatste nieuws ook de website van TLN.